درباره منطقه آزاد انزلی

درباره منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی یکی از مناطق آزاد ایران در استان گیلان است که در راستای اهداف اقتصادی کشور، در سال ۱۳۸۴ شمسی در شهرستان های انزلی و  رشت تأسیس شد. از سال ۱۳۹۲ با افزایش محدوده، این منطقه در پهنه آبی، خاکی و ساحلی سه شهرستان رشت، انزلی و آستانه اشرفیه در شمال ایران، منطقه جنوب دریای خزر و در مسیر کریدور شمال – جنوب واقع گردید.