برچسب: <span>آداب و رسوم گیلان</span>

آداب و رسوم مردم گیلان

آداب و رسوم مردم گیلان آيينها و مراسمي كه در طول زندگي يك فرد انجام مي شود ومحور انجام آن، فرد انسان است.در اين بخش آيينها و مراسمي انجام مي گيرد كه به مقاطع مختلف زندگي يك فرد, از تولد تا مرگ مربوط مي شود. از جمله اين مراسم در گيلان: مراسم فرزند خواهي و […]

بیشتر بخوانید