برچسب: <span>خیال بازآفرین</span>

خیال پردازی چه نقشی در فرایند طراحی دارد؟

مجله معماری خانه دریا : پرداختن به مسئلۀ طراحی، بنا به گرایشات طراح، خواسته های کارفرما، شرایط موجود در سایت پروژه، آداب و فرهنگ جامعه و … متفاوت است. در این میان، رویکرد مؤثر در یافتن راه حل مسئله، بر اساس تشخیص طراح، تعیین و فرایند طراحی آغاز می شود. ایده پردازی و ارائه راه […]

بیشتر بخوانید