برچسب: <span>ساختمان اداری Tamedia</span>

انقلاب شیگروبان در کاربرد متریال گلولوم

مجله معماری خانه دریا : شیگروبان، که یکی از معماران مشهور برنده جایزه معتبر معماری پریتزکر می باشد، شخصیت خود را، به عنوان یکی از متخصصان بی رقیب در استفاده از متریال های غیرمعمول، به اثبات رسانده است. آثار تکمیل شده او در عرصه معماری (که گستره ای از موزه ساخته شده از کانکس های […]

بیشتر بخوانید

انقلاب شیگروبان در کاربرد متریال گلولوم

مجله معماری خانه دریا : شیگروبان، که یکی از معماران مشهور برنده جایزه معتبر معماری پریتزکر می باشد، شخصیت خود را، به عنوان یکی از متخصصان بی رقیب در استفاده از متریال های غیرمعمول، به اثبات رسانده است. آثار تکمیل شده او در عرصه معماری (که گستره ای از موزه ساخته شده از کانکس های […]

بیشتر بخوانید