برچسب: <span>مشهد مال</span>

مراکز تجاری فضاهای باز عمومی نیستند!

مجله معماری خانه دریا : طبق آمارهای من درآوردی طعنه آمیز، شهرداری های کشور در هر ثانیه یک طبقه به تجاری سازهای آسمان فروش می بخشند. در همین لحظه که من این مطلب را می نویسم، تعدادی از خصوصی ترین شرکت های ایران در حال ساخت بزرگترین مال های ایران که هیچ، عظیم ترین های […]

بیشتر بخوانید