برچسب: <span>معماری پست مدرن</span>

فلسفه سبک های مدرن و پست مدرن در معماری- قسمت اول

مجله اینترنتی خانه دریا : توسعه معماری به مثابه اثر هنری، واقعیت ها یا ارزش های برتر را معین می سازد. معماری بیانی بصری از ایده ها به دست می دهد.ایده هایی که چیزی را برای بشر معنادار می کنند، چرا که به واقعیت سامان می بخشند. معماری به عنوان یک هنر اصیل نمایانگر فرهنگ […]

بیشتر بخوانید