برچسب: <span>ژوژمان</span>

چند نوع از داوران ژوژمان های معماری

مجله معماری خانه دریا : 9 گونه مختلف از داوران ژوژمان های معماری که هر دانشجو معماری در طول دوران تحصیل خود با آنها مواجه می شود. داوران ژوژمان های معماری ، بدون شک، مهمترین پایه و اساس آموزشگاه های معماری را تشکیل می دهند. با این حال بخش عمده ای از شکست یا موفقیت […]

بیشتر بخوانید