برچسب: <span>کمپین NCARB</span>

افرایش 10درصدی معماران نسبت به یک دهه گذشته

مجله معماری خانه دریا : شورای ملی انجمن ثبت معماران شاغل اطلاعات جدیدی را در مورد ارزیابی تعداد معماران مجاز در ایالت متحده منتشر کرده است. کمپین NCARB سالانه آماری نسبت به معمارن شاغل فعال را منتشر می کند و طبق برنامه سالانه خود تعداد هیئت مدیره ها و شرکت های معماری ثبت شده در […]

بیشتر بخوانید