برچسب: <span>گالری Serpentine Sackler</span>

سازه های غشایی

مجله معماری خانه دریا : برای سالیان سال استفاده از سازه های غشایی همیشه محدود به فرم چادر بوده است که در این فرم ما بین نقطه اتصال طناب به زمین و علم وسط چادر، در غشا و پارچه، کشش ایجاد شده و این کشش امکان مقاومت سازه در برابر بار باد، باران و برف […]

بیشتر بخوانید