برچسب: <span>buildingsarecool</span>

ارتباط موثر معماران با کارفرما چرا و چگونه؟

مجله معماری خانه دریا : به عنوان فردی که در زمینه ای تخصص دارید چه پزشک، وکیل و یا مسئول امور دفتری در هر شرکتی بایستی اصولی را برای روابط بهتر و کیفیت کاری بهتر بدانید. معماران نیز از این موضوع مستثنی نیستند  واتفاقا بیشتر از سایر مشاغل به این مهم نیاز دارند. قبل از […]

بیشتر بخوانید