برچسب: <span>Tolgahan Gungor</span>

قسمت دوم : خانه های مفهومی و راه حل های معماری نوآورانه

مجله معماری خانه دریا : هنگامی که لوکوربوزیه این کلمات معروف را در مجله ی مانیفست 1927 خود (Architecture Verse une) نوشت، این موضوع را برای یک خانه به عنوان ابزاری کارآمد در نظر گرفته بود که تنها باید ابزارهای لازم برای زندگی، خانه را به زیبایی ارائه دهد و نه هیچ چیز دیگری. طرح های […]

بیشتر بخوانید